Wie zijn wij

Samen werken aan de beste zorg

Psygro (Psychiatrische Groepspraktijk) biedt geestelijke gezondheidszorg aan in de vorm van begeleiding, behandeling en diagnostiek bij kinderen, jeugd en volwassenen.

Onze missie is om onszelf misbaar te maken voor patiënten met psychische klachten door te werken aan zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie, waardoor de patiënt meer regie krijgt of behoudt over zijn leven.

Visie

Wij geloven erin dat wij ondersteunend zijn aan het proces van de patiënt in het (her)vinden van zijn veerkracht. Dit doen wij enerzijds door een bedrijfseconomisch strak georganiseerde en geleide organisatie en anderzijds door optimale dienstverlening aan onze patiënten.

Opgericht

Psygro is in 2004 opgericht. Sinds 2018 is Psygro onderdeel van INTER-PSY Groep. INTER-PSY staat volledig achter de werkwijze van Psygro en zet deze voort in de vorm die men van Psygro gewend is. 

INTER-PSY is in 2009 opgericht door Klinisch Psycholoog Ayhan Tatlicioglu vanuit de gedachte dat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) anders moet en anders kan. Klein begonnen, maar na 12 jaar bestaat INTER-PSY Groep uit 450 collega’s die actief zijn op 22 verschillende locaties. 

Door de jaren heen zijn er samenwerkingen aangegaan om op grotere schaal meer en betere zorg te gaan leveren. Zo bieden INTER-PSY Begeleidt en Andersom Thuisbegeleiding laagdrempelige begeleiding aan huis.. 

Door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden tussen behandeling binnen de GGZ en begeleiding aan huis waardoor patiënten niet tussen wal en schip vallen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking aangegaan met Psygro en IPGGZ die tevens behandeling bieden in de basis- en specialistische GGZ.

 

Kwaliteit

Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut. Dit statuut geeft inzicht in de behandeling, welke zorgverleners bij Psygro een rol spelen bij de behandeling en hoe onderling de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Wij zorgen voor meer zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie zodat een patiënt meer regie krijgt over zijn eigen leven

Behandelteams

Op verschillende locaties werken teams waarin diverse specialisaties en functies zijn geborgd. We streven ernaar dat de behandelaar die de intake uitvoert, ook de behandeling op zich neemt.

Samenwerkingen

Door de nauwe samenwerking tussen diverse GGZ-aanbieders kunnen we zowel behandeling als begeleiding bieden waarin er snel geschakeld kan worden met korte lijnen op grote schaal voor jeugd en volwassenen.

Wij geloven in de kracht van kennisdelen en inspireren om de beste mogelijke zorg te leveren. Daarom werkt PsYgro intensief samen met:

Behandeling

INTER-PSY is een GGZ instelling voor Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en Jeugd GGZ met meerdere vestigingen. De hoofdlocatie is gevestigd in Groningen.

Begeleiding

Medewerkers van AndersOm Thuisbegeleiding zijn experts in specialistische en generalistische begeleiding binnen de WMO en de Jeugdzorg

Behandeling

IPGGZ is een GGZ instelling en biedt hulp aan jongeren, volwassenen en senioren met psychische en psychiatrische problemen. De hoofdlocatie is gevestigd in Groningen.

BEgeleiding

INTER-PSY Begeleidt biedt middelzware tot specialistische begeleiding aan huis. De begeleiding is gericht op één (of meerdere) levensgebieden. De thuisbegeleiding kan eveneens een aanvulling zijn op een behandeltraject binnen de GGZ.