Kosten en vergoedingen

Psygro is een zorginstelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De kosten voor diagnostiek, begeleiding en behandeling komen voor rekening van uw zorgverzekeraar of de gemeente. Lees hieronder meer.

Bij een behandeling tellen de kosten wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Psygro heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Kosten bij jeugdigen (0-17 jaar)

Per 2024 bieden wij behandeling aan kinderen en jeugdige woonachtig in de volgende gemeenten;

  • Aalsmeer
  • Amstelveen
  • Edam-Volendam
  • Landsmeer
  • Oostzaan
  • Purmerend
  • Waterland
  • Wormerland
  • Zaanstad

 

Is uw kind woonachtig in een andere gemeente, dan kunt u contact met ons opnemen en dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Begeleiding en behandeling is voor u kosteloos. Uw gemeente vergoedt deze zorg volgens de Jeugdwet na een verwijzing van een huisarts of gecertificeerde instelling. De gemeente geeft dan een beschikking af. Hiervoor hebben ze veelal aanvullende informatie nodig zoals de hulpvraag, behandeldoelen en behandelplan. Psygro deelt alleen met uw toestemming informatie met de gemeente. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u zelf bij de gemeente een beschikking aanvragen.

 

Kosten volwassenen (18+)

Kosten voor diagnostiek en behandeling komen (uitgezonderd van het eigen risico) voor rekening van uw zorgverzekeraar. 

Voor een behandeling bij Psygro heeft u een verwijsbrief nodig. De kosten van de gesprekken (intake, diagnostiek en/of behandeling en administratie t.b.v. uw dossier) worden vergoed via de basisverzekering. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat u moet betalen als u kosten maakt voor zorg uit uw basisverzekering. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het eigen risico vast. Als u zorgkosten heeft gemaakt die onder het verplicht eigen risico vallen, dan krijgt u hiervan bericht van uw zorgverzekeraar. Hierin zijn bijna alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. U kunt bij uw zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

DE NIEUWE BEKOSTIGING VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (18+)

Vanaf 1 januari 2022 doet Psygro mee met de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg, het zorgprestatiemodel.

Het zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als  losse zorgprestaties/consulten. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening gemakkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht.

Eigen risico
In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heef u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

Planning is realisatie
Binnen Psygro (INTER-PSY Groep) werken wij volgens planning is realisatie. Dit houdt in dat wij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als uw consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De geplande tijd in de agenda is ook de tijd die in rekening wordt gebracht. Tenzij er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van de geplande tijd, dan wordt uw consultduur aangepast aan de daadwerkelijke duur van uw consult.

Psygro is bereikbaar voor al uw vragen over kosten en vergoedingen. U kunt telefonisch contact opnemen met een medewerker of een e-mail sturen via het contactformulier op de website.

NO-SHOW BELEID

Wat is een no-show
Bij Psygro is het ons doel en onze wens om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat u tijdens de behandeling op tijd verschijnt bij geplande afspraken met uw behandelaar. Vergeet u uw afspraak of heeft u niet voorafgaand (24 uur) aan deze afspraak het gesprek afgezegd, dan is er sprake van een no show.

Gevolgen van een no-show
We vinden het belangrijk u er op te wijzen dat het afzeggen van afspraken en no shows een negatieve invloed kunnen hebben op uw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel.

Wat gebeurt er na een no show
Na een no show bent u zelf verantwoordelijk om binnen 7 werkdagen contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Daarnaast zijn wij genoodzaakt de niet ingevulde tijd bij u in rekening te brengen voor een bedrag van €80.