Verwijzers

Informatie voor verwijzers

De verwijzer maakt de afweging of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

Klacht: Wanneer het een klacht betreft, dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt of het sociale wijkteam als het gaat om jeugdigen.
Stoornis: Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

 • Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ 
 • Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis is, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Gespecialiseerde GGZ.
 • Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan voor jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde  GGZ 

Daarnaast is het de bedoeling dat de ouder(s) of patiënt zelf ook contact met ons opneemt voor het aanleveren van een aanmeldingsformulier.

Inclusieve zorg
Psygro/INTER-PSY staat voor inclusieve zorg waarbij eenieder die aan onze inclusiecriteria voldoet, in aanmerking komt voor zorg en begeleiding. Onze exclusiecriteria zijn gebaseerd op onze expertise en de setting waarbinnen wij zorg en begeleiding geven.

Exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij Psygro/INTER-PSY zijn onder andere:

 • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
 • Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (beperkingen in intellectuele functies en adaptief functioneren; inclusief lichte VOS)
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Eetstoornis als primaire problematiek
 • Ernstige scheidingsproblematiek
 • Diagnostiek zonder behandelvraag

Let op: Per 1 april 2022 heeft Psygro een aanmeldstop voor autisme onderzoek bij volwassenen. De aanmeldstop is voor onbeperkte tijd.

Verwijzen voor volwassenen is mogelijk door:

Verwijzen voor jeugd is mogelijk door:

Verwijzen kan via:

Crisis en spoed

Psygro heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Psygro is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Ons algemene telefoonnummer:
0299 – 607459
Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling: bel Veilig Thuis (0800 – 2000).

wachttijden

Lees hier meer over de wachttijden per vestiging van Psygro. U ziet de wachttijd vanaf de aanmelding bij Psygro tot aan de start van het eerste intakegesprek, waarop behandeling volgt.

onze locaties

Psygro werkt vanuit de praktijk van uw huisarts of op eigen locatie.  Psygro is gevestigd op drie locaties in de provincie Noord-Holland  Behandelaren van Psygro en uw huisarts kunnen, indien nodig, snel schakelen.

STAPPEN

01

Classificatie verwijzer

De verwijzer maakt de afweging of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

02

Klacht?

Wanneer het een klacht betreft, dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt of het sociale wijkteam als het gaat om jeugdigen.

03

Stoornis?

Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

04

Monodisciplinair te behandelen

Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ

05

Complexe stoornis

Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis is, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Gespecialiseerde GGZ.

06

gefundeerde inschatting

Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan voor jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ