Feedback en klachten

Bent u van mening dat u onjuist of niet zorgvuldig behandeld bent? Misschien is er sprake van een misverstand en is uw klacht snel en makkelijk op te lossen. Het is goed hierover te praten met de betrokken medewerker. Wij bespreken daarom graag uw klacht om tot een oplossing en verbetering te komen. Indien de klacht niet uitgesproken of opgelost kan worden met de betrokken medewerker, zal er een gesprek/contact plaatsvinden met onze behandelcoördinator. Mocht u hierna alsnog een klacht hebben dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht bij onze klachtencommissie neer te leggen. Onze klachtencommissie onderzoekt uw klacht en beoordeelt of deze gegrond is. Iedereen die betrokken is bij de behandeling van de klacht heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u een klacht wilt indienen, stuurt u een brief of een e-mail naar:

Klachtenfunctionaris Psygro
– per brief: Wielingenstraat 85, 1441 ZN Purmerend
– per e-mail: klachtenfunctionaris@psygro.nl

Klachtencommissie INTER-PSY Groep
– per brief: Verlengde Meeuwerderweg 5, 9723 ZM Groningen
– per e-mail: klachtencommissie@inter-psy.nl

In de brief of e-mail vermeldt u:

  • Over wie u een klacht heeft;
  • Een korte en duidelijke omschrijving van de gebeurtenis of de beslissing waarover u een klacht heeft;
  • Wat uw bezwaren zijn tegen die gebeurtenis/beslissing;
  • Uw naam, adres, woonplaats, mailadres en uw geboortedatum

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. U als klager, maar ook de aangeklaagde(n) moeten de gelegenheid krijgen om standpunten in te brengen. U hoort vervolgens binnen vier weken wat wij met uw klacht hebben gedaan.

Psygro is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 

Mocht de klachtenprocedure u niet hebben kunnen helpen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij Psygro is aangesloten. 

Bekijk hier het Klachtenreglement.