Persoonlijkheidsstoornis

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis is de persoonlijkheid zó verstoord is dat deze persoon en zijn/haar omgeving er last van hebben. De persoonlijkheidstrekken vormen samen een star en niet-flexibel patroon en het is moeilijk om van dat patroon af te wijken. Daardoor ontstaan problemen in het dagelijks leven, in relatie met de partner, familie en vrienden en op het werk.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis voelt vaak niet meer de vrijheid om flexibel te reageren op de eisen van alledag. Het denken en waarnemen kunnen daarbij sterk gekleurd zijn. Zo kunnen vervormingen ontstaan in de wijze waarop iemand kijkt naar zichzelf en zijn omgeving. De beleving en uiting van gevoelens kunnen eveneens verstoord zijn, zoals bijvoorbeeld bij sterk wisselende of te intense emoties. Vaak gaan zulke verstoringen samen met terugkerende moeilijkheden in de beheersing van de eigen impulsen. Alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren moeilijkheden in contact met anderen en lopen vast op verschillende terreinen van hun leven.

Klachten bij een persoonlijkheidsstoornis

De aard en ernst van de persoonlijkheidsstoornissen kunnen sterk verschillen. Zo kan een antisociale persoonlijkheidsstoornis de oorzaak vormen van ernstig crimineel gedrag. Maar iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kan zijn angsten soms zo goed verbergen dat hij ogenschijnlijk ‘normaal’ functioneert. Mede daarom heeft de hulpvraag in eerste instantie vaak niet zozeer betrekking op de aanwezigheid van de persoonlijkheidsstoornis, maar staan klachten voorkomend uit de symptomen op de voorgrond. In veel gevallen kan een persoonlijkheidsstoornis beschouwd worden als een onderliggende stoornis die het optreden van andere symptomen mede veroorzaakt.

De hulpvraag van mensen met een persoonlijkheidsstoornis kan verschillend zijn. Vaak komen persoonlijkheidsstoornissen en andere symptomen zoals bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, dwang, psychotische stoornis of verslaving gelijktijdig voor.

Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen, namelijk:

  • De antisociale persoonlijkheidsstoornis,
  • De vermijdende persoonlijkheidsstoornis,
  • De borderline persoonlijkheidsstoornis,
  • De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis,
  • De schizotypische persoonlijkheidsstoornis.

Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen:
Link naar NVvp – Persoonlijkheidsstoornissen algemeen
NVvp – Borderline persoonlijkheidsstoornis

Wat biedt Psygro?

Of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis kan men pas zeggen na een grondig diagnostisch onderzoek door een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Na de diagnostiekfase wordt er behandeling aangeboden. Deze kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele therapie (zoals cognitieve gedragstherapie en schematherapie)
  • VERS-training (bij borderline)
  • Medicatie (aanvullend)

Veel voorkomende problematiek

AD(H)D

Meer informatie

ASS/Autisme

Meer informatie

Gedragsstoornis

Meer informatie

Depressie

Meer informatie

Angststoornis

Meer informatie

Persoonlijkheidsstoornis

Meer informatie

CRISISINFORMATIE

Bel bij acute (medische) hulp de ambulance of politie (bellen 112). Psygro heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Patiënten die bij ons in zorg zijn kunnen in geval van crisis binnen kantooruren bellen naar het algemene telefoonnummer van Psygro. Wij kunnen hen dan indien nodig begeleiden naar een crisisdienst. Ons telefoonnummer is 0299 – 607459. 

Psygro is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden (‘s avonds en in het weekend) kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. 

Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling kan er contact opgenomen worden met Veilig Thuis (0800 – 2000). Bij gedachte aan zelfmoord kunt u de zelfmoordpreventie hulplijn bellen op 0800-0113.