Gedragsstoornis

Wat is een gedragsstoornis?

Er zijn twee gedragsstoornissen, namelijk ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder). Bij ODD is er sprake van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. De oorzaak van ODD is een combinatie van opvoeding en aanleg. Kinderen met ODD hebben naast hun ODD vaak ook ADHD, leer- en taalproblemen en depressiviteit. CD is een agressieve gedragsstoornis, het is een verergerde vorm van ODD. Een kind met CD heeft het vaak erg moeilijk, net als de rest van het gezin. Op allerlei gebieden ontstaan er problemen; op school, thuis, in het uitgaansleven, op straat.

Wanneer spreken we van (agressieve) gedragsstoornissen?

Hiervan kunnen we pas spreken als het kind ernstige negatieve gedragingen vertoont die sterker dan gemiddeld voorkomen. Deze gedragingen worden niet veroorzaakt door hun omgeving en moeten al een langere tijd aanwezig zijn. Kinderen met ODD vertonen extreem tegendraads gedrag en houden zich niet aan de regels van volwassenen. Ze zijn heel vijandig en negatief en hebben de neiging steeds over van alles in discussie te gaan.

Andere kenmerken van ODD zijn geen geduld op kunnen brengen, snel kwaad worden, zich gauw beledigd voelen en anderen de schuld geven van de eigen fouten en hun wangedrag. Kinderen met ODD vertonen deze gedragsafwijkingen niet alleen bij vlagen maar voortdurend. Kinderen en jongeren met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet, maar feitelijk gewelddadig gedrag is niet aan de orde.

Meer informatie over gedragsstoornissen:
Link naar NVvP Gedragsstoornissen bij kinderen

Wat biedt Psygro?

Bij Psygro kijken we of er daadwerkelijk sprake is van een stoornis. Zo ja, dan wordt er behandeling aangeboden bij kinderen. Deze kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele begeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Eventueel medicatie

Veel voorkomende problematiek

AD(H)D

Meer informatie

ASS/Autisme

Meer informatie

Gedragsstoornis

Meer informatie

Depressie

Meer informatie

Angststoornis

Meer informatie

Persoonlijkheidsstoornis

Meer informatie

CRISISINFORMATIE

Bel bij acute (medische) hulp de ambulance of politie (bellen 112). Psygro heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Patiënten die bij ons in zorg zijn kunnen in geval van crisis binnen kantooruren bellen naar het algemene telefoonnummer van Psygro. Wij kunnen hen dan indien nodig begeleiden naar een crisisdienst. Ons telefoonnummer is 0299 – 607459. 

Psygro is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden (‘s avonds en in het weekend) kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. 

Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling kan er contact opgenomen worden met Veilig Thuis (0800 – 2000). Bij gedachte aan zelfmoord kunt u de zelfmoordpreventie hulplijn bellen op 0800-0113.