ASS/Autisme

Wat is ASS/AUTISME?​

 

Let op: Per 1 april 2022 heeft Psygro een aanmeldstop voor autisme onderzoek bij volwassenen. De aanmeldstop is voor onbeperkte tijd. Wij verzoeken u samen met uw huisarts andere behandelmogelijkheden te bekijken.

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Onder deze noemer vallen verschillende stoornissen, namelijk de autistische stoornis, het syndroom van Asperger en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader gespecificeerd). Mensen met ASS hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen. Mensen met ASS hebben beperkte patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.

 

Symptomen van ASS/Autisme

Mensen met ASS hebben vooral moeite in het dagelijkse sociale verkeer. Sommige kinderen weten vaak niet hoe ze nu het beste vriendjes kunnen maken of spelen juist het liefste alleen. Sommige kinderen maken als ze praten nauwelijks gebruik van gebaren en oogcontact en sommige kinderen praten zelfs helemaal niet. Sommige kinderen en volwassenen weten heel veel van een onderwerp of nemen alles wat gezegd wordt heel erg letterlijk. Ook kunnen mensen met ASS bijvoorbeeld erg in de war raken (of bang worden) als iets niet gaat zoals ze gewend zijn.

Belangrijk is om u te realiseren dat niet bij ieder kind of volwassene met ASS alle bovenstaande problemen naar voren komen. Dit verschilt per persoon, maar ook per diagnose in het autismespectrum.

Alle bovenstaande voorbeelden passen bij één van de drie hoofdkenmerken die te maken hebben met sociale interactie, communicatie en de beperkte patronen van gedrag. Er zijn dus problemen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, maar vooral het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te sturen. In hun interesses kunnen sommigen zelfs rigide en dwangmatig zijn.

Meer informatie over ASS / Autisme
Link naar website NVvP – Autisme bij volwassenen
Link naar website NVvP – Autisme bij kinderen

Wat biedt Psygro?

Let op: Per 1 april 2022 heeft Psygro een aanmeldstop voor autisme onderzoek bij volwassenen. De aanmeldstop is voor onbeperkte tijd. Wij verzoeken u samen met uw huisarts andere behandelmogelijkheden te bekijken.

Bij kinderen kan de behandeling bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele begeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Oudercursus ADHD
  • Medicatie

Bij volwassenen wordt er psycho-educatie, individuele begeleiding en medicatie aangeboden. Hierbij komen thema’s als agendabeheer, planning, prioriteiten stellen, huishouden en uitstelgedrag aan bod.

Veel voorkomende problematiek

AD(H)D

Meer informatie

ASS/Autisme

Meer informatie

Gedragsstoornis

Meer informatie

Depressie

Meer informatie

Angststoornis

Meer informatie

Persoonlijkheidsstoornis

Meer informatie

CRISISINFORMATIE

Bel bij acute (medische) hulp de ambulance of politie (bellen 112). Psygro heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Patiënten die bij ons in zorg zijn kunnen in geval van crisis binnen kantooruren bellen naar het algemene telefoonnummer van Psygro. Wij kunnen hen dan indien nodig begeleiden naar een crisisdienst. Ons telefoonnummer is 0299 – 607459. 

Psygro is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden (‘s avonds en in het weekend) kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. 

Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling kan er contact opgenomen worden met Veilig Thuis (0800 – 2000). Bij gedachte aan zelfmoord kunt u de zelfmoordpreventie hulplijn bellen op 0800-0113.