Angststoornis

Wat is een angststoornis?

Er zijn verschillende soorten angststoornissen, namelijk een paniekstoornis met of zonder agorafobie, een specifieke fobie, een sociale fobie, een gegeneraliseerde angststoornis, hypochondrie, een posttraumatische stressstoornis en een obsessief-compulsieve stoornis. Bij kinderen kan er ook sprake zijn van een separatieangststoornis.

Verschillende angststoornissen

Posttraumatische stressstoornis kan ontstaan ten gevolge van een eerder meegemaakte levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit.

Mensen die een posttraumatische stressstoornis hebben kunnen situaties of herinneringen herbeleven.

Hierdoor vermijden zij herinneringen of schakelen zelfs helemaal emotioneel uit, ervaren zij ernstige prikkelbaarheid of hevige schrikreacties en kunnen slaapstoornissen hebben.

Soms treedt de paniek alleen in welbepaalde situaties of tijdens confrontatie met een (specifiek) object, er is dan sprake van een specifieke fobie, zoals voor hoogtes, spinnen of geprikt worden.

Iemand kan ook een sociale fobie oftewel een sociale angststoornis hebben. Men is dan bang voor alledaagse sociale interacties en gebeurtenissen, zoals feestjes, vergaderingen en soms telefoneren of boodschappen doen. Een angst voor afwijzing, commentaar, kritiek, pesten en uitgelachen worden speelt daarin mee. Naast een algemene sociale fobie bestaan er specifieke vormen als bloosangst, trilangst, plasangst en (angst om te) stotteren.

Posttraumatische stressstoornis kan ontstaan ten gevolge van een eerder meegemaakte levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit.

Mensen die een posttraumatische stressstoornis hebben kunnen situaties of herinneringen herbeleven.

Hierdoor vermijden zij herinneringen of schakelen zelfs helemaal emotioneel uit, ervaren zij ernstige prikkelbaarheid of hevige schrikreacties en kunnen slaapstoornissen hebben.

Bij een gegeneraliseerde angststoornis zijn mensen de hele tijd angstig en bezorgd over alledaagse dingen. Ze hebben moeite deze zorgen en angsten onder controle te houden. Een verschil met andere angststoornissen is dat deze angst de hele tijd aanwezig is, en niet komt door een bepaalde situatie.

Ook kunnen mensen bang zijn om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben; dit wordt ook wel ziektevrees of hypochondrie genoemd. Ze kunnen deze angst moeilijk van zich afschudden. Als de patiënt dan daadwerkelijk een (lichte) ziekte heeft, interpreteert hij/zij het ziektebeeld ook als veel ernstiger dan het in werkelijkheid is.

Mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis, ook wel dwangstoornis genoemd, hebben een obsessieve drang om bepaalde handelingen (rituelen) uit te voeren. Deze handelingen worden uitgevoerd als reactie op dwangmatige gedachten (obsessies). Voor anderen lijken deze handelingen overbodig, maar voor de patiënt zijn deze handelingen van vitaal belang en moeten ze volgens een bepaald patroon worden uitgevoerd om vermeende nadelige gevolgen te voorkomen. Voorbeelden zijn het zeer vaak controleren of een deur gesloten is of het overmatig vaak moeten wassen van de handen.

Wat biedt Psygro?

Na het stellen van de juiste diagnose wordt er behandeling aangeboden. 

Deze kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
 • Ouderbegeleiding (bij kinderen)
 • Individuele gesprekken (zoals cognitieve gedragstherapie)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
 • Sociale vaardighedengroepstraining (bij sociale angst)
 • Rots en water groepstraining
 • PTSS module
 • Psychosomatische Fysiotherapie (zoals bij hyperventilatie)
 • Lichaamsgerichte training
 • Medicatie

Veel voorkomende problematiek

AD(H)D

Meer informatie

ASS/Autisme

Meer informatie

Gedragsstoornis

Meer informatie

Depressie

Meer informatie

Angststoornis

Meer informatie

Persoonlijkheidsstoornis

Meer informatie

CRISISINFORMATIE

Bel bij acute (medische) hulp de ambulance of politie (bellen 112). Psygro heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Patiënten die bij ons in zorg zijn kunnen in geval van crisis binnen kantooruren bellen naar het algemene telefoonnummer van Psygro. Wij kunnen hen dan indien nodig begeleiden naar een crisisdienst. Ons telefoonnummer is 0299 – 607459. 

Psygro is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden (‘s avonds en in het weekend) kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. 

Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling kan er contact opgenomen worden met Veilig Thuis (0800 – 2000). Bij gedachte aan zelfmoord kunt u de zelfmoordpreventie hulplijn bellen op 0800-0113.